Cách làm Loa từ cốc giấy và thùng carton

Nếu không có một chiếc loa thùng bên cạnh, bạn có thể cùng con tự chế. Đó cũng là cách dạy trẻ sáng tạo và tiết kiệm.